top of page
Britta.jpg

Om mig

Jeg er uddannet cand. psych. i 1994 fra Christian Albrechts Universität Kiel, Tyskland og blev autoriseret af Dansk Psykolognævn i 2000.

Jeg er opvokset i Tyskland og har både dansk og tysk statsborgerskab. 

Jeg har en specialistuddannelse i systemisk narrativ psykoterapi samt grunduddannelser i kognitiv terapi, MBT, den neuroaffektive tilgang og i legeterapi.

Jeg er uddannet EMDR-terapeut (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) og akkrediteret af EMDR Europe til behandling af voksne, børn og unge.


EMDR er en meget effektiv evidensbaseret behandlingsform, oprindeligt udviklet til behandling af traumer. EMDR er godkendt og anbefalet af WHO.

EMDR har i mange studier vist sig til også at være effektiv i forhold til

en lang række andre psykiske og somatiske problemstillinger.

Jeg er endvidere uddannet supervisor (Inpraxis).

Jeg lægger vægt på løbende at udvikle min faglighed gennem supervision, efteruddannelse samt deltagelse i kurser og kortere uddannelsesforløb

Igennem tidligere ansættelser på PPR, i psykiatrien, på børne- og familieafdelinger og via min private praksis har jeg tilegnet mig rig erfaring i arbejdet med såvel børn, unge og voksne. 

bottom of page